اعضای هیئت علمی، صفحه 2

حجت الاسلام و المسلمین سید علی رضا صدر حسینی

عضو هیات امنای حوزه علمیه مشکات

1399/10/10-08:55 908 0

حجت الاسلام و المسلمین علی رضا امینی

عضو هیات امنا

1399/10/10-08:54 1159 0

حجت الاسلام و المسلمین محمد قمی

عضو هیات امنای حوزه علمیه مشکات

1399/10/10-08:53 1143 0

آیت الله محمود محمدی عراقی

تولیت حوزه علمیه مشکات

1399/10/10-08:45 1118 0

حجت الاسلام و المسلمین دکترمحمد حسن جعفری

دبیر هیات امنای ، عضو هیئت علمی و مدیر مرکز تخصصی مشکات

1399/10/10-08:40 784 0

حجت الاسلام و المسلمین غلام رضا قاسمیان

عضو هیات امناء و عضو هیات علمی حوزه علمیه مشکات

1399/10/10-08:38 1136 0

حجت الاسلام دکتر محمد حاج ابوالقاسم

عضو هیات امنای مجتمع، عضو هیئت علمی مجتمع و مدیر حوزه علمیه مشکات

1399/10/10-08:32 898 0

حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا قاسمیان

عضو هیات امناء و عضو هیات علمی مجتمع

1398/07/22-09:28 5416 2

حجت الاسلام و المسلمین محمد صالح حائری

عضو هیئت علمی مجتمع و مدیر مدرسه کریمه اهل بیت(س)

1398/03/08-17:06 6391 0

حجت الاسلام و المسلمین کامران بهادر

عضو هیئت علمی مجتمع

1398/02/07-07:18 4212 1
2 از 3