پرسش و پاسخ

وظایت روحانیت و حوزه

مقام معظم رهبري در مورد جايگاه حوزه مي فرمايند: حوزه و روحانيت مثل خوني است كه در سرتاسر پيكره جامعه در جريان است. درحركت است، با همه جا مرتبط است.(1)

1398/06/27-23:44

نظام آفرینش و آینده جامعه بشری

جهان هستی مجموعه ای از نظام ها است. وجود قوانین منظّم و عمومی که در سرتاسر این جهان حکم فرماست دلیل بر یکپارچگی و به هم پیوستگی این نظام است.

1398/06/27-23:38

تحول در حوزه به چه معناست

به نظر ما در حوزه‌های علمیه بایستی اهداف جداگانه‌ای را مورد توجه قرار داد. یك هدف، ساختن مجتهد فقیه متخصص فنی، باید فقهائی باشند و مجتهدینی باشند؛

1398/01/17-18:40
1 از 1