پرسش و پاسخ

تحول در حوزه به چه معناست

به نظر ما در حوزه‌های علمیه بایستی اهداف جداگانه‌ای را مورد توجه قرار داد. یك هدف، ساختن مجتهد فقیه متخصص فنی، باید فقهائی باشند و مجتهدینی باشند؛

1398/01/17-18:40
1 From 1