( 0. 0 )
1400/01/19-07:33

دیدار و نشست جهت انعقاد تفاهم نامه با هفته نامه افق حوزه توسط ریاست شورای اطلاع رسانی و رسانه و مدیر روابط عمومی حوزه علمیه مشکات

دیدار و نشست جهت انعقاد تفاهم نامه با هفته نامه افق حوزه توسط ریاست شورای اطلاع رسانی و رسانه و مدیر روابط عمومی حوزه علمیه مشکات در راستای تولید ویژه نامه معرفی حوزه علمیه مشکات و توزیع هدفمند در مراکز علمی فرهنگی کشور توسط مرکز رسانه و فضای مجازی حوزه علمیه قم.
 

به مطلب امتیاز دهید :
( 0. 0 )
: 0

Change the CAPTCHA code