درباره ی ما

حوزه علمیه مشکات، مجموعه‌اي از مدارس و مراکز حوزه‌اي است که در راستاي تحقق رهنمودهاي مقام معظم رهبري و تحول در نظام حوزه‌هاي علميه تاسيس شده است.

اهداف حوزه علمیه مشکات عبارتند از:
 1. تربیت محققان و فضلاي مهذب و کارآمد در حد اجتهاد به منظور توليد و توسعه علم ديني به ويژه در حوزه علوم انساني اسلامي در جهت نظريه‌پردازي و نظام‌سازي.
2. ارتقاي فرهنگ ديني جامعه از طريق پرورش مبلغان مؤثر و کارآمد در عرصه تبليغ‌هاي نوين.
3. تربيت مديران فاضل و متعهد در جهت رفع نيازهاي حوزه و نظام. 
4. الگوسازی جهت طراحی و اجرای برنامه‌های تحولی در حوزه‌هاي علمیه.

راهبردهای حوزه علمیه مشکات عبارتند از:
1.  رعايت اولویت‌ها و نيازهاي جامعه و نظام اسلامي در برنامه‌ريزي جامع آموزشی، پژوهشي و تربیتی و تبليغي و مهارتي ،
2.  اهتمام به رويکرد کاربردي در برنامه‌ها.
3.  حفظ و تقویت نظام آموزشي و پژوهشي و تربيتي حوزه عليمه و سنت‌هاي مطلوب آن، متناسب با نيازها و شرايط روز و پرهيز از شيوه‌هاي ناسازگار با سنت‌هاي حوزه.
4.  ارتباط مستمر و مؤثر طلاب با علما، فضلا و اساتيد و الگوهای علمی و اخلاقی حوزه.
5.  پویایی برنامه‌هاي آموزشی از طریق:
الف) ارزيابي مستمر و بازنگري ضابطه‌مند متون و محتوا‌ها، 
ب) تنوع در شیوه‌ها و ابزار‌های آموزشی،
ج) در نظرگرفتن اهداف اصلی و فرعی در تعیین محتوا و متون آموزشی.
د) اهتمام به مهارت‌های جانبی لازم (مانند مهارت تدریس، تبلیغ، و ...) متناسب با استعداد و توانایی طلاب.
6.  استفاده از اساتید، مدیران، و کادر اجرایی فاضل، متخلق، باتجربه، و منظم.
7.  اهتمام به امر پژوهش در برنامه جامع مدرسه و حرکت برنامه‌ریزی‌شده و هدفمند در پژوهش.
8.  اهتمام به تربيت و رشد اخلاقي طلاب و نگاه جامع به موضوع تهذيب.  
9.  حفظ و تقويت دغدغه‌ اجتماعي انقلابي و روحيه جهادي و خدمت به مردم و حل مشکلات نظام.
10.  گزینش داوطلبان به صورت هدفمند و متناسب با برنامه‌های آموزشی، پژوهشي و تربیتی مدرسه.
11.  نظارت و ارزیابی مستمر نسبت به روند پیشرفت اخلاقی، علمی، پژوهشی و مهارتی  طلاب.
12.  اهتمام به سلامت جسمی و نشاط و شادابی طلاب.
13.   اهتمام به  روحيه کار جمعي در همه فعاليت‌ها و مشارکت فعال طلاب در برنامه‌هاي مجتمع.
14.  توجه به رشد توان علمي روحيه نقادي و خلاقيت و پرهيز از شيوه‌هاي حفظ‌محور و کميت‌گرا.

موشن گرافیک معرفی حوزه علمیه مشکات