( 4.5 امتیاز از 40 )
1398/01/17-18:55

عضو هیئت علمی مجتمع

مشکات :

 

نام و نام خانوادگی: سید محمد علی فقیهی

رشته / رشته های تخصصی

فقه و اصول – ادبیات عرب

تاریخ تولد

1342

متولد 

اصفهان

 

 

 

مدارج علمی-تحصیلی حوزوی :

ردیف

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

حوزه / مؤسسه

سال شروع

سال پایان

1

سطح 4

 

موسسه بقیة الله

1370

 

2

سطح 3

 

آزاد

1365

1369

3

سطح2

 

مدرسه امام مجتبی ع

1363

1365

4

سطح 1

 

مدرسه رسالت

1361

1363

 

 

رساله ها و مقالات علمی-پژوهشی :

رديف

عنوان

نتیجه طرح

(مقاله/ کتاب/ پایان نامه)

همکاران / حامیان / استاد راهنما

ملاحظات (ارائه در همایش ها و کنفرانس ها، ...)

نام نشریه / انتشارات

ضمیمه معرفی اثر

1

فقه و مناسک حج در ارتباط با امور پزشکی و بهداشت

مقاله

پژوهشکده حج

ارائه در همایش پزشکی حج

میقات حج شماره­ی 80(تابستان 91)

 

2

روزه­ مسافر

 

 

 

 

 

3

نکاح باکره

 

 

 

 

 

4

حرمت ربا

 

 

 

 

 

5

قاعده فراغ و تجاوز

 

 

 

 

 

6

واجب مشروط

 

 

 

 

 

7

مساله ضد

 

 

 

 

 

8

حکومت در باب تعارض ادله

 

 

 

 

 

9

تعریف بیع

 

 

 

 

 

10

تعارض ادله

 

 

 

 

 

11

شخصیت زن در اسلام

 

 

 

 

 

12

سیمای فرشتگان در آیات و روایات

 

 

 

 

 

 

             

 

 

  تألیف کتاب :

ردیف

عنوان کتاب

ناشر / محل نشر

سال انتشار

نوبت چاپ

توضیحات

1

احکام روزه و زکات فطره

نشر روح

1370

3

 

2

نوری از مصباح واعظ

گلستان ادب

1383

1

شرح حال عالم ربانی آیت الله سید علی اکبر واعظ

3

شیوه ای نو در احکام حج و عمره

نشر مشعر

1387

5

چاپ اول در سال 1387 دوم1388 سوم 1390 چهارم 1391 و چاپ پنجم در سال 1393

 

 

 

رساله و پايان­نامه‌هایي که به عنوان استاد راهنما و مشاور همکاری داشته­اید:

رديف

عنوان رساله يا پايان­نامه

نام طلبه / دانشجو

مقطع تحصیلی

رشته تخصصی

ملاحظات

1

مطهریت ارض

 

سطح 3

 

استاد راهنما

2

مطهریت اسلام

 

سطح 3

 

استاد مشاور

3

حاکم اسلامی از دیدگاه شیخ انصاری امام خمینی و ماوردی

پور حسینی

سطح 3

 

استاد مشاور

4

خواستگاری و نکاح معتده از منظر فریقین

 

سطح 3

 

استاد راهنما

5

مبادی فکری و آثار علمی تلون در نظام اجتماعی از منظر نهج البلاغه

خادمی

سطح3

 

استاد راهنما

6

حکم خمس در ارباح مکاسب و سائر فوائد از دیدگاه صاحب جواهر و شیخ انصاری و امام خمینی و مرحوم خویی

جوادیه

سطح3

 

استاد راهنما

7

بررسی تطبیقی روش استنباط شیخ طوسی علامه حلی و شیخ انصاری

سلیمیان

سطح3

 

استاد راهنما

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سوابق آموزشی ( اهم تدریس های انجام شده ):

 

نام کتاب

محل تدریس

سال تدریس

 1.  

خارج فقه (اجاره)

مرکز جامع علوم اسلامی ولی امر

97-98

 1.  

خارج فقه (عناوین منتخب طهارت و صلاه)

مدرسه امام کاظم علیه السلام

97-98

 1.  

راهنمای خارج اصول

مرکز جامع علوم اسلامی ولی امر

97-98

 1.  

راهنمای خارج فقه

مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام

97-98

 1.  

راهنمای خارج فقه

مدرسه کریمه اهل بیت (مشکات)

97-98

 1.  

خارج فقه ( صلاة )

مدرسه امام کاظم علیه السلام

96-97

 1.  

مکاسب خیارات

مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام

96-97

 1.  

مکاسب خیار شرط

مدرسه آیت الله بروجردی خان

96-97

 1.  

راهنمای خارج اصول

مرکز جامع علوم اسلامی ولی امر

96-97

 1.  

اصول حلقه ثالثه

جامعة الزهرا

96-97-

 1.  

تفسیر قرآن

مؤسسه جامع الثقلین

96-97

 1.  

مکاسب القول فی الاجازه و الرد

مدرسه آیت الله بروجردی خان

95-96

 1.  

راهنمای خارج فقه

مرکز جامع علوم اسلامی ولی امر

95-96

 1.  

راهنمای خارج اصول

مرکز جامع علوم اسلامی ولی امر

95-96

 1.  

راهنمای خارج فقه

مدرسه عالی کریمه –مشکات

95-96

 1.  

راهنمای خارج اصول

مدرسه عالی کریمه –مشکات

95-96

 1.  

دروس تمهیدیه

مدرسه مشکات

95-96

 1.  

قواعد فقهیه

مدرسه مشکات

95-96

 1.  

فقه العقود

مدرسه مشکات

94-95

 1.  

کفایه الاصول

مدرسه ی شهیدین

94-95

 1.  

دروس تمهیدیه

مدرسه ی مشکات

94-95

 1.  

مستمسک عروه الوثقی

مدرسه ی مشکات

94-95

 1.  

مکاسب محرمه

مدرسه ی مشکات

94-95

 1.  

راهنمای خارج فقه

مرکز جامع علوم اسلامی

94-95

 

راهنمای خارج اصول

مرکز جامع علوم اسلامی

93-94

 1.  

راهنمای خارج فقه

مرکز جامع علوم اسلامی

93-94

 

کفایه از ابتدا

موسسه امام خمینی

93-94

 

مکاسب از ماهیه العیب

موسسه امام خمینی

93-94

 1.  

حلقه ثانیه شهید صدر

مدرسه مشکات تهران

93-94

 

کفایه از بحث ضد

موسسه امام خمینی

92-93

 

کفایه از بحث ضد

مرکز جامع علوم اسلامی

92-93

 

کفایه از شرائط اصول عملیه

مرکز جامع علوم اسلامی

92-93

 

رسائل از ابتدا

مدرسه آیت الله بروجردی (خان)

92-93

 

بدایه النحو

مدرسه مشکات تهران

92-93

 

کفایه از اصول عملیه

موسسه امام خمینی

91-92

 

مکاسب خیارات

موسسه امام خمینی

91-92

 

مکاسب محرمه از بحث کذب

مدرسه آیت الله بروجردی (خان)

91-92

 

دروس تمهیدیه

مدرسه مشکات تهران

91-92

 

راهنمای خارج فقه

مرکز جامع علوم اسلامی

91-92

 

کفایه از نواهی

موسسه امام خمینی

90-91

 

مکاسب شروط عوضین

موسسه امام و مدرسه آیت الله بروجردی (خان)

90-91

 

مکاسب محرمه

مرکز جامع علوم اسلامی

90-91

 

سبیل الرشاد

مدرسه مشکات تهران

90-91

 

مکاسب شروع متعاقدین

موسسه امام خمینی و مدرسه آیت الله بروجردی (خان)

89-90

 

مکاسب ماهیه العیب

مدرسه باقرالعلوم

89-90

 

رسائل استصحاب

مدرسه آیت الله بروجردی (خان)

89-90

 

مکاسب النوع الخامس و البیع

مدرسه آیت الله بروجردی (خان)

88-89

 

رسائل برائـه

مدرسه آیت الله بروجردی (خان)

88-89

 

مکاسب محرمه

مدرسه آیت الله بروجردی (خان)

87-88

 

رسائل قطع و ظن

مدرسه آیت الله بروجردی (خان)

87-88

 1.  

اصول الفقه ج2

مدرسه صدوقی

88-87

 1.  

شرح لمعه وصایا و نکاح

مدرسه صدوقی

88-87

 

رسائل استصحاب

مدرسه آیت الله بروجردی (خان)

86-87

 

اصول الفقه ج1

مدرسه رضویه

86-87

 1.  

بدایه المعارف

مدرسه رضویه

85-86-87

 1.  

رسائل قطع و ظن

مدرسه شهیدین

84-85

 1.  

اصول الفقه ج1

مدرسه شهیدین

83-84

 1.  

شرح لمعه ارث وحدود و دیات

مدرسه رضویه

83-84

 1.  

شرح ابن عقیل

مدرسه معصومیه

81-82

 1.  

منطق مظفر

مدرسه معصومیه

80-81

 1.  

مغنی

مدرسه معصومیه

78-79-80

 1.  

سیوطی

مدرسه معصومیه

76-77-78

 1.  

تجزیه و ترکیب

مدرسه معصومیه

76-77-78

 1.  

صرف ساده

مدرسه معصومیه

74-75-76

 1.  

کتب مختلف جامع المقدمات

مدرسه معصومیه

73-74و74-75

 1.  

آموزش عقائد آیت الله مصباح

مدرسه معصومیه و مدارس دیگر

72-73و 75-76

 1.  

الموجز فی اصول الفقه

مدرسه معصومیه

 
 1.  

احکام وعقاید

مدرسه معصومیه و رضویه و فاطمیه ورسالت

 
 

حلقه ثانیه شهید صدر

جامعه الزهرا

 
 1.  

تفسیر قرآن

دار القرآن اصفهان و جلسات قرآن

در ماه های مبارک رمضان

 1.  

تفسیر قرآن

مدرسه جامع الثقلین

96-95 و 97-96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوابق اجرایی ( مسئولیت اجرایی و همکاری در سازمانها ، نهادها و دانشگاه ها  ):

ردیف

همکاری با سازمانها و نهادها

1

همکاری علمی با دفتر تبلیغات اسلامی

2

همکاری علمی با سازمان تبلیغات اصفهان

3

همکاری علمی با بسیج مستضعفین

4

همکاری علمی با سپاه پاسداران

5

همکاری علمی با نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها

6

همکاری علمی با مدیریت حوزه­ی علمیه اصفهان و قم

7

همکاری علمی با دار القرآن الکریم اصفهان

8

همکاری با مدارج علمی حوزه به عنوان استاد راهنما و استاد مشاور

9

همکاری با مدرسه­ی مشکات در شورای علمی و شورای اساتید

10

همکاری علمی با ستاد عمره ی دانشگاهیان

 

 

 

   

اساتید شاخص:

ردیف

نام استاد

موضوع درس

سال شروع درس

مدت استفاده

ملاحظات

1

مرحوم آیت الله العظمی میرزا جواد تبریزی

فقه

1369

15 سال

 

2

آیت الله العظمی وحید خراسانی

اصول

1375

8 سال

 

3

مرحوم آیت الله العظمی فاضل لنکرانی

اصول

1369

6 سال

 

4

آیت الله العظمی مکارم شیرازی

اصول و عقاید

1373

2سال

 

5

مرحوم آیت الله طاهری    خرم آبادی

مکاسب،کفایه،خارج اصول

1366

10 سال

 

6

آیت الله جوادی آملی

تفسیر

1365

8 سال

 

7

 استاد حاج آقا حسین عشاقی

فلسفه

1369

2 سال

 

8

آیت الله شب زنده دار

فقه و اصول

1385

2 سال

 

 

سوابق تبلیغی:

ردیف

شهر محل تبلیغ

نهاد تبلیغ (مسجد،دانشگاه،مدرسه...)

نوع تبلیغ(سخنرانی،...)

سنوات

ملاحظات

1

مشهد، بندر عباس، بیرجند،سمنان،شیراز، اهواز

دانشگاه

سخنرانی و نشست صمیمی با دانشجویان

1375 تا 1385

 

2

روستاهای استان چهارمحال بختیاری

مسجد ومدرسه

سخنرانی و کلاس داری

1360 تا 1365

 

3

روستاهای استان اصفهان و شهر اصفهان

مسجد ومدرسه

سخنرانی و کلاس داری

1360 تا 1393

 

4

روستاهای استان ایلام واستان فارس(کازرون)

مسجد ومدرسه

سخنرانی و کلاس داری

1367 تا 1370

 

5

سفر عمره­ی دانشگاهیان

 

روحانی کاروان

1378 تا 1392

 

6

سفر حج و عمره و عتبات

 

روحانی کاروان

1372 تا 1394

 

 

 

به مطلب امتیاز دهید :
( 4.5 امتیاز از 40 )
تعداد نظرات : 0 نظر

ارسال نظر

Change the CAPTCHA code
قوانین ارسال نظر