مدرسه علمیه امام جواد(ع)، قم

جلسه اولیاء طلاب محترم مدرسه علمیه امام جواد علیه السلام برگزار شد

جلسه اولیاء طلاب محترم مدرسه علمیه امام جواد علیه السلام در سال تحصیلی جدید با مدیر و معاونین این مدرسه برگزار گردید.

1400/07/24-10:16

معرفی مدرسه علمیه امام جواد(ع)، قم

معرفی مدرسه علمیه امام جواد(ع)، قم

1397/02/17-11:52
1 From 1