هیات امنا

اعضاء محترم هیات امناء حوزه علمیه مشکوة عبارتند از:

1. آیت الله محمود محمدی عراقی (رئیس)

2. حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حاج ابوالقاسم دولابی (عضو)


3. حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد واعظی (عضو)

4. حجت الاسلام و المسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه (عضو)


5. حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا قاسمیان (عضو)

6. حجت الاسلام و المسلمین محمد قمی (عضو)

7. حجت الاسلام و المسلمین علی رضا امینی (عضو)

8. حجت الاسلام و المسلمین سید علی رضا صدر حسینی (عضو)

9. حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسن جعفری (عضو و دبیر)

10- حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی رجایی نیا (عضو / نماینده مرکز مدیریت حوزه علمیه )