حدیث

ویژگی های هشتگانه مؤمنان

در سختی ها با وقار، در گرفتاری صبور، در آسایش شاکر و به روزی خداوند قانع باشد

1398/06/27-13:29 58 0

وسوسه شیطان در حال احتضار

هیچ انسانی نیست، مگر اینکه در هنگام مرگ، شیطان، یکی از مأمورین خود را نزد او حاضر می ‌کند تا وی را وسوسه کند

1398/06/27-13:27 49 0

بهترین مردم در آخرالزمان

ابی حمزه ثمالی از ابو خالد کابلی روایت می کند که امام زین العابدین علیه السّلام فرمودند

1398/06/27-13:25 64 0
1 از 1