اطلاعیه ها و اعلانات

آزمون سالانه حفظ قرآن کریم و نهج البلاغه

آزمون سالانه حفظ قرآن کریم و نهج البلاغه

پنجشنبه 28 شهریور 1398 21:38

مقاومت عاشورایی

عاشورا درس فداکاری و دینداری و شجاعت و مواسات و درس قیام الله و درس محبت و عشق است

پنجشنبه 28 شهریور 1398 21:37

تدریس علوم دینی برای عموم علاقه مندان

تدریس علوم دینی برای عموم علاقه مندان

پنجشنبه 28 شهریور 1398 21:35
1 از 1