اعضای هیئت علمی

حجت الاسلام محمد حسن جعفری

حجت الاسلام محمد حسن جعفری

1398/01/17-18:56 76 0

حجت الاسلام سید محمد علی فقیهی

حجت الاسلام سید محمد علی فقیهی

1398/01/17-18:55 75 0

حجت الاسلام محمد علی حیدری

حجت الاسلام محمد علی حیدری

1398/01/17-18:53 50 0

حجت الاسلام محمد صالح حائری

حجت الاسلام محمد صالح حائری

1398/01/17-18:51 90 0

حجت الاسلام دکتر محمد حاج ابوالقاسم

استاد محمد حاج ابوالقاسم متولد مشهد سال 1354 می‌باشند. از سال 1361 فعالیت قرآنی را آغاز نموده و در سال 1368 به صورت حرفه‌ای حفظ قرآن را شروع کرده و در سال 1372 حافظ کل قرآن شده‌ است.

1398/01/17-16:33 77 0
1 از 1