اعضای هیئت علمی

حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا قاسمیان

عضو هیات امناء و عضو هیات علمی مجتمع

1398/07/22-09:28 3049 0

حجت الاسلام و المسلمین محمد صالح حائری

عضو هیئت علمی مجتمع و مدیر مدرسه کریمه اهل بیت(س)

1398/03/08-17:06 3463 0

حجت الاسلام و المسلمین کامران بهادر

عضو هیئت علمی مجتمع

1398/02/07-07:18 2311 0

حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی

عضو هیئت علمی مجتمع و مدیر واحد پذیرش

1398/01/17-18:58 4859 0

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسن جعفری

دبیر هیات امنای مجتمع، عضو هیئت علمی مجتمع و مدیر مرکز تخصصی مشکات

1398/01/17-18:56 2248 0

حجت الاسلام و المسلمین سید محمد علی فقیهی

عضو هیئت علمی مجتمع و مدیر مدرسه امام کاظم(ع) اصفهان

1398/01/17-18:55 2548 0

حجت الاسلام و المسلمین محمد علی حیدری

عضو هیئت علمی مجتمع و مسئول انجمن دین، فرهنگ، هنر و ارتباطات

1398/01/17-18:53 2346 0

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حاج ابوالقاسم

عضو هیات امنای مجتمع، عضو هیئت علمی مجتمع و قائم مقام ریاست مجتمع

1398/01/17-16:33 4700 0
1 از 1