اعضای هیئت علمی

گروه فقه و اصول

مدیر: حجت الاسلام و المسلمین امیر رحمانی

1399/10/17-10:20 1695 0

گروه ادبیات عرب

مدیر : امیر ذوقی

1399/10/17-10:13 2206 0

گروه تاریخ و سیره

مدیر: حجت الاسلام مصطفی محسنی

1399/10/17-10:11 1907 0

گروه علوم عقلی

مدیر: حجت الاسلام مهدی منصوری

1399/10/17-10:07 1983 0

گروه علوم انسانی

مدیر : مهدی حسین زاده یزدی

1399/10/17-10:05 1897 0

گروه علوم حدیث

مدیر : حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی

1399/10/17-10:02 1991 0

گروه علوم قرآنی

مدیر : حجت الاسلام و المسلمین محمد حاج ابوالقاسم

1399/10/17-09:57 2019 0

حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی رجایی‌نیا

عضو هیات امنا ( نماینده مرکز مدیریت حوزه علمیه )

1399/10/15-10:11 1886 0

حجت الاسلام و المسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه

عضو هیات امنای حوزه علمیه مشکات

1399/10/10-09:02 1858 0

حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد واعظی

عضو هیات امنای حوزه علمیه مشکات

1399/10/10-09:01 2057 0
1 From 3