اعضای هیئت علمی

گروه فقه و اصول

مدیر: حجت الاسلام و المسلمین امیر رحمانی

1399/10/17-10:20 2412 0

گروه ادبیات عرب

مدیر : امیر ذوقی

1399/10/17-10:13 3182 0

گروه تاریخ و سیره

مدیر: حجت الاسلام مصطفی محسنی

1399/10/17-10:11 2792 0

گروه علوم عقلی

مدیر: حجت الاسلام مهدی منصوری

1399/10/17-10:07 2868 0

گروه علوم انسانی

مدیر : مهدی حسین زاده یزدی

1399/10/17-10:05 2741 0

گروه علوم حدیث

مدیر : حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی

1399/10/17-10:02 3022 0

گروه علوم قرآنی

مدیر : حجت الاسلام و المسلمین محمد حاج ابوالقاسم

1399/10/17-09:57 2870 0

حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی رجایی‌نیا

عضو هیات امنا ( نماینده مرکز مدیریت حوزه علمیه )

1399/10/15-10:11 2683 0

حجت الاسلام و المسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه

عضو هیات امنای حوزه علمیه مشکات

1399/10/10-09:02 2896 0

حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد واعظی

عضو هیات امنای حوزه علمیه مشکات

1399/10/10-09:01 3523 0
1 From 3